Hakemlerin Etik Sorumlulukları


HAKEMLERİN ETİK SORUMLULUKLARI

 1. Bağımsız ve tarafsız davranır,
 2. Dürüst davranmak, doğruyu söylemek, gizlilik ilkesine riayet etmede hassasiyet gösterir,
 3. Eşitlik ilkesine uygun hareket eder,
 4. Ön yargılı davranmaz, tutarlı hareket eder, bilimsel değerlendirmelerde tanımlayıcı, net ve açık olur,
 5. Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapar. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermez,
 6. Kendine verilen değerlendirme süresine uyar; değerlendirme süreçlerinde sadece eleştiri yapmaz, yapıcı geri bildirim ve önerilerde bulunur,
 7. Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapar. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmaz.
 8. Hakemlik görevlerini esinlenmeler, fikir hırsızlıkları yaparak kötüye kullanmaz; haksız çıkar sağlamaz,
 9. Çalışmanın intihal olduğu ya da önceden başka bir yerde yayımlandığı anlaşılması üzerine durumu editöre bildirir,
 10. Bilimsel gereklilikler dışında bir makalenin yayınını engellemez ya da geciktirmez,
 11. Kendini yeterli hissetmediği taktirde yazıyı derhal iade eder,
 12. Alanı dışındaki değerlendirme taleplerini reddeder,
 13. Kişisel ya da mesleki yakınlığı olan kişilerce kaleme alınmış eserleri, eleştirinin nesnelliğini etkileyebileceği gerekçesiyle, incelemeyi kabul etmez,
 14. Eleştirilmek üzere kendisine gönderilen yazıyı, gizli bir evrak olarak değerlendirir,
 15. Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha eder.