Son Sayı


20 (1), 2019
Doç. Dr. Özgür YILMAZEL
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ'NİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ


Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk & Öğr. Gör. Hilal Öztay
YERLİ VE YABANCI HIZLI MODA MARKASI SATIN ALMA NİYETİNDE ETNOSENTRİZM, MATERYALİZM VE DIŞ GÖRÜNÜŞ KAYGISININ ETKİSİ


Prof. Dr. Saime Önce & Araş. Gör. Gülşen Çavuş
FİNANSAL RAPORLAMA KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE FİNANSAL RAPORLARIN KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR


Prof. Dr. Aslı Afşar & Esra Karpuz
MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE BORSA İSTANBUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ


Doç. Dr. F. Zeynep Özata & Öğr. Gör. Sevdenur Kapusuz
AŞI KARARSIZLIĞI VE AŞI REDDİ KONUSUNA SOSYAL PAZARLAMA BAKIŞ AÇISINDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


İsmail Tolga Kaya
AYDINLANMA RASYONALİZMİNİN NEOKLASİK EKONOMİYE YANSIMALARI