Son Sayı


20 (3), 2019
Prof. Dr. İlyas Şıklar
TÜRKİYE’DE ENFLASYONUN ZAMAN SERİSİ DİNAMİKLERİ


Tuğba Figankaplan
G-20 ÜLKELERİNDE FİNANSALLAŞMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ


Arş. Gör. Dr. Hacı Ahmet KARADAŞ & Öğr. Gör. Dr. Şerife Merve KOŞAROĞLU
PETROL ŞOKLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE UZUN DÖNEM MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: SVAR ANALİZİ


Arş. Gör. Veysel Karagöl & Arş. Gör. Ali Benli
BRICS-T ÜLKELERİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ


Prof. Dr. Funda Rana Adaçay
SENDİKALARDA KADINLARIN EKSİK TEMSİLİNİN BİR NEDENİ OLARAK TOPLUMSAL CİNSİYET: TÜRKİYE ÖRNEĞİ