Yayın İlkeleri


YAYIN İLKELERİ

 1. AÜİİBFD, ulusal hakemli bir dergi olup Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayınlanır. Her sayıda en az beş makale yer alır. Bu bağlamda gönderilen makaleler hakem süreci tamamlanmış olması koşuluyla sıraya konulur ve sırası geldiği sayıda yayınlanır.
 2. AÜİİBFD’de, Sosyal bilimlerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye ve Uluslararası İlişkiler alanlarında kaleme alınmış özgün, bilimsel kurallara uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak nitelikte, araştırma ve yayın etiğine uygun ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış bilimsel makaleler yayınlanmaktadır.  Yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin yayımı ise bildirinin sunulduğu tarihin üzerinden beş (5) yıl geçmemesi ve bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.
 3. Dergide, kitap tanıtım ve eleştirileri, yayın duyuru ve özetleri, çeviriler, önceden yazılmış bir makaleye getirilen ekler, eleştiri ve yorumlar, yanıtlar ve yanıta yanıtlar da yer alabilir. Ayrıca konferans, kongre gibi toplantılar ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında haberlerin yanısıra, örnek olay incelemeleri ve raporlar da yayımlanabilir. Bu tür yazıların dergide yayımlanması ile ilgili karar, Editörün önerisi ile Yayın Kurulu tarafından verilir.
 4. Yazıların değerlendirme sürecinde çift körleme yöntemi (hakemlerin ve yazarların isimlerinin karşılıklı olarak gizlenmesi) kullanılır. AÜİİBFD’e gönderilen yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir. İki hakemden de olumsuz rapor alan yazılar yayınlanmaz. Bir olumlu bir olumsuz rapor alınması durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin raporuna göre yazının yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir.  Yazarlar, hakemlerin düzeltme ve yayımlamama kararlarına editör aracılığıyla itiraz edebilirler.
 5. AÜİİBF, Türkiye Türkçesi ile yazılmış yazıları kabul eder. Ön inceleme sonucunda AÜİİBFD Yazım ve Yayın İlkelerine uymayan çalışmalar, yazarı tarafından düzeltilmek üzere iade edilir.
 6. Düzeltme taleplerinin yazarlar tarafından “düzeltme raporu” doğrultusunda 15 gün içinde sonuçlandırılarak editörlüğe ulaştırması zorunludur.
 7. Yazının AÜİİBFD’e gönderilmesi, yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.
 8. Aynı ve ardışık iki sayıda aynı yazara ait yazılara yer verilmez. Bir takvim yılında aynı yazarın en fazla iki yazısı yayınlanır.
 9. Dergide yayınlanan yazılara ilişkin her türlü sorumluluk yazarlara aittir. Gösterilen tüm özene rağmen yayımlanan yazılarda herhangi bir kanuni takibat olması durumunda, tüm sorumluluk yazının yazar veya yazarlarına aittir. Bu durumda gerekli maddi zarar, dava ve savunma masraflarını karşılamak da yazarların yükümlülüğündedir.
 10. AÜİİBFD yayın kurulu makalelerin Türkçe ve İngilizce başlıklarının anlaşılmasını sağlamak için gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.  Yazarlar başlıkla beraber yazının temel tezi ve alanına yaptığı orijinal katkıyı belirten bir özet ilave etmelidir. Başlık ve özet Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır. Özetlerin her biri 150-300 kelime arasında hazırlanmalıdır.
 11. Yazıların indekslenmesi için yazarlar ayrıca 3-5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere yer vermelidir.
 12. Dergide yayınlanmak üzere kabul edilen yazılar kabul edilme tarihlerine göre sıralanarak yayınlanır. Yazarların ad ve soyadları Türkçe başlığın altında yer alır. Yazının dergiye geliş ve kabul tarihleri ile unvan, çalıştığı kurum ve elektronik posta adresleri dipnot açıklaması olarak ilk sayfada belirtilir.