Yayın Kurulu


Prof.Dr.Metin COŞKUN (Editör)

Prof.Dr.Sevgi Ayşe ÖZTÜRK

Prof.Dr.Recai DÖNMEZ

Prof.Dr.Saime ÖNCE

Prof.Dr.Muharrem AFŞAR

Prof.Dr.Deniz KAĞNICIOĞLU

Doç.Dr.Ethem ESEN

Doç.Dr.Bengül Gülümser KAYTANCI

Dr.Öğr.Üyesi Sezen ULUDAĞ