Yazıların Değerlendirilmesi


 • Yazıların başka bir yerde yayımlanmadığı veya yayımlanmak üzere bir dergiye gönderilmediğini belirten elektronik belge onaylandıktan sonra, yazı değerlendirilmek üzere sisteme yüklenir.
 • Yayın için teslim edilen yazıların değerlendirilmesinde özgünlük, akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite ölçütleri benimsenir.
 • Dergiye gönderilen yazılar, önce Editör tarafından iki gün içerisinde, dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına tekrar iade edilir.
 • Uygun bulunan yazılar yirmi beş gün içinde değerlendirilmek üzere o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki Hakem Kurulu Üyesi'ne gönderilir.
 • Değerlendirmeyi yapan Hakem Kurulu Üyelerinin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır.
 • Hakem Kurulu Üyelerinin raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir üyeye gönderilir ve editör hakem raporlarını inceleyerek son kararı verir.
 • Yazar/Yazarlar, yazılarını değerlendirme sürecinden çektiklerini editöre bildirmek zorundadırlar.
 • Yazar/Yazarlar, Editör, Yayın Kurulu ve Danışma Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar.
 • Yazarın/Yazarların eleştiri ve önerilere katılmadıkları varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler.
 • Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarına/yazarlarına iade edilir.
 • Yazı yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra, yazar isimleri silinemez, yeni isim eklenemez ve yazar sıralaması değiştirilemez.
 • Yayın süreci tamamlanan yazılar geliş tarihi temel alınarak yayınlanır. Ancak güncelliğini kaybetmemesi açısından bu sıra bazı öncelikli çalışmalar için uygulanmayabilir. Buna karar verme yetkisi editöre aittir.
 • Yayın için kabul edilen yazı yayınlandığında AÜİİBFD'ne ait kabul edilir ve telif hakkı Anadolu Üniversitesi üzerine geçer.
 • Dergide yayınlanan tüm yazıların sorumlulukları yazar / yazalara aittir.
 • AÜİİBFD'nin herhangi bir sayısı iibf.dergi.anadolu.edu.tr web sayfasına ilk kez yüklendikten sonra, yayınlanan çalışmalardan biri dergiden herhangi bir gerekçe ile silinmez ve aynı sayıysa yeni bir yazı eklenmez.
 • Dergiye yüklenen tüm yazılar, yazar/yazarlar son düzeltmelerini gerçekleştirdikten sonra yayın için hazırlanması amacıyla intihal taramasından geçirilir.
 • Yayınlanan yazılar düzenli olarak arşivlenip, depolanacağı için her zaman ulaşılabilir ve atıf yapılabilir.